Boliden Mineral


Boliden Mineral

Vi har fått förtroendet att sköta Boliden Minerals samtliga grönytor.
Fastighetansvarig: Katarina Bergsten.

Om Boliden (källa: boliden.com):
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metall­återvinning.

Boliden driver fem gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har 5.500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Boliden skapar stabila och långsiktiga värden för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och lokalsamhället. Genom att tillföra resurser och effektivt förädla samhällsnödvändiga bas- och ädelmetaller som efter användning återvinns, är Boliden en viktig del i den cirkulära ekonomin.

Bilden föreställer det gamla brukskontoret, den första byggnaden som uppfördes i det nya gruvsamhället, kallas numer Bergrum Boliden, och var till 2013 en del av Skellefteå museum.