Region Västerbotten


Region Västerbotten

Vi sköter ytorna runt Skellefteå Lasarett och Morö Backe Hälsocentral både sommar och vinter.

Skellefteå lasarett är ett av tre länsdelssjukhus i Västerbottens län. Lasarettet har cirka 1 200 anställda.

Lasarettet ger service till invånarna i Skellefteå och Norsjö kommuner. Inom upptagningsområdet bor cirka 76 000 invånare. Skellefteå lasarett är ett akutsjukhus och hanterar således akuta sjukdomstillstånd som inträffar sällan för den enskilde patienten. Även om uppgiften i huvudsak är att bekämpa sjukdom arbetar man också hälsofrämjande och förebyggande.

Ursprungshuset är uppfört 1915 och ritat av Ernst Stenhammar, med senare större och mindre tillägg av arkitekterna CG Carlstedt, Svante Öhman och Birgitta Edberg. (Källa: Wikipedia)