Nordic Light


Nordic Light

Hos Nordic Light utför vi fastighetsskötsel av grönytorna.
Fastighetsansvarig: Erik Wikström

Om Nordic Light (Källa: http://eu.nordiclight.com/en/ ):

Nordic Light grundades 1980 under namnet AARAB Belysning.

Nordic LightI dag, 30 år senare, säljs Nordic Lights produkter runt om i världen. Produktionen sker huvudsakligen i Kina, medan företagets huvudkontor och produktutvecklingsverksamhet är baserad i Skellefteå.
Vi strävar efter att kontinuerligt arbeta med produktutveckling, så långt som möjligt när det gäller användarvänlighet och pålitlighet. Bra design, låg kostnad och låg miljöpåverkan är andra egenskaper vi uppskattar mycket. Kombinerat gör dessa egenskaper en typisk Nordic Light-produkt.