Graham Marshall


Med lång erfarenhet av trädgårdsarbete både som anställd och i egen regi.
Resan har gått från England till Skellefteå.