Tomas Staffansson


Trädgårds – fastighetsskötare. Ett förflutet på Skellefteå kommuns parkavdelning och anställd på Utemiljö sedan 2023.